VEDLEJŠÍ  SEZÓNA  -  DO 24.12.2016 A OD 20.3.2017

HLAVNÍ  SEZÓNA  -  OD 25.12.2016  DO 19.3.2017

*PLATÍ I NA DĚTSKÉM VLEKU

DĚTSKÝ  PROVAZOVÝ  VLEK -  SEZÓNA 2016/17

POZOR! ZMĚNY PROVOZNÍ DOBY VYHRAZENY.                                                ZÁLOHA NA ČIPOVÉ KARTY 100,-Kč

Jízdenky patí do dne označeného na jízdence ! Při nemoci a nepřízni počasí se jízdné nevrací ! Chraňte jízdenky před teplem!!! Při ztrátě nebo poškození se jízdenky nenahrazují!
Rodiče ručí za své děti ! Dodržujte provozní řád ! Chraň přírodu, je to i tvůj les ! Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít Lyžařské vleky a sjezdovky  při poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku el. energie apod. V těchto případech nevzniká právo na náhradu jízdného. Přepravu dětí "na koleně", lze realizovat pouze po předchozí domluvě s obsluhou vleku! Na takovouto přepravu nevzniká právo a rozhodnutí je pouze v pravomoci obsluhy vleku.  V případě porušení podmínek obsažených v provozním řádu SDH Černá Říčka je provozovatel oprávněn znehodnotit jízdenku bez finanční náhrady!
Poskytujeme slevy pro organizované skupiny nad 15 osob ve výši 25%